English

Iranian Stem Cell Donor Program

بخش هماتولوژی بیمارستان دكتر شریعتی در سال 1353 ‏درکناربخش ریه تاسیس گردید. در سال 1357 ‏باحضرر آقای دکتر قوام زاده ومطرح شدن سرطان شناسی مدرن، این بخش به بخش هماتولوژی وانکولوژی ارتقاء یافت. با پیشرفت دانش پزشکی درزمینه درمان بیماران سرطانی و خصوصأ به میان آمدن پیوند مغز استخوان به عنوان درمان انتخابی برخی از بیماریهای خونی، سرطانی، ژنتیکی واختلالات ایمنی، این بخش در سال 1369 ‏با تغییر و ارتقای کادر پرستاری و ایجاد فضای فیزیکی مناسب اقدام به انجام پیوند مغز استخوان از سلولهای بنیادی نمود.
‏نیازیه انسجام برنامه های مطالعاتی وطرح ریزی پروژه های تحقیقاتی باعث گردید که این بخش بعنوان مرکز تحقیقات هماتولوژی - انکولوژی و پیوند سلولهای بنیادی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران در سال 1372 ‏رسمأ فعالیت خود را بصورت يك نهاد تحقیقاتی مستقل آغاز کند.
‏با توجه به روند رو به رشد جمعیت کشور و افزایش محسوس بیمارانی که نیاز به انجام پیوند خون ومغز استخوان داشتند، آقای دكتر قوام زاده و همکاران با کمك مسؤولین مملكتی (هیئت امنای ارزی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، مجلس شورای اسلامی وریاست جمهوری) تصمیم به استقرار مرکز تحقیقات هماتولوژی-انکولوژی و پیوند سلولهای بنیادی در محل مناسبی با فضا و امکانات بهینه گرفتند. ساختمان جدید این مرکز در مجموعه ای با مساحت 3800 ‏متر مربع و در چهار طبقه با امکانات و تجهیزات لازم در سال 1377 ‏در محدوده بیمارستان دکتر شریعتی تهران به بهره برداری رسید.